Mengenai Saya

Foto saya
focus on financial statements and cash budgeting, counseling - stress management, burn out, job satisfaction, motivation, quality management system - iso 9001:2008, leadership, entrepreneurship, university-industrial-community-alumni development

Selasa, Februari 02, 2016

Ilmu dan Kredibiliti

dalam 4 sifat terpuji, adalah bijaksana. iaitu berilmu dan tahu menggunakan ilmu untuk kebaikan diri, masyarakat dan persekitaran.

dan dalam 4 sifat terpuji termasuklah kredibiliti atau dinyatakan sebagai membenarkan. jika kita dikatakan mempunyai kredibiliti dalam sesuatu bidang, maka apa yang kita katakan atau membenarkan, akan dipercayai ramai. dua lagi dalam 4 sifat terpuji adalah amanah dan menyampaikan.

keempat2 sifat terpuji ini saling berkait. tidak boleh digugurkan satu atau hanya memilikki satu sahaja. ianya berkaitan integriti. siapa kita secara keseluruhan,

dalam bidang perkongsian ilmu, belajar hanya satu atau dua kursus sahaja berkaitan sesuatu bidang tidak membuatkan kredibiliti kita sudah terbaik atau melebihi mereka yang belajar lebih daripada kita. belajar bermaksud, diberi tunjuk ajar, mencuba dan buat apa yang diajar, dan kemudiannya berupaya mengajar orang lain. pihak luar biasanya lebih tepat menilai kredibiliti kita berkaitan ilmu yang kita pegang sebagai amanah.

Tiada ulasan: